Läroböcker och plugg

By in
No comments

Det är viktigt med utbildning, men för att kunna få en utbildning behöver man kunna ta sig igenom grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Det är inte alla som kan få hjälp hemifrån heller och anledningarna kan vara många.

Föräldrarna har kanske inte kunskaper i ämnet själva, eller har svårt med språket eller jobbar väldigt mycket. Då kan det vara svårt att få tillräckligt med stöd hemifrån. Att barn och föräldrar blir ovänner vid läxläsning är inget nytt. Det kan bero på att föräldrarna lärde sig på ett annat sätt eller att de har sitt eget sätt att tänka och lära ut medan läraren i skolan har ett annat, och barnet oftast går på lärarens linje. Föräldern kanske har krav på barnet och yttrar dem vid fel tillfälle.

Hjälp med att plugga

Det finns ofta olika former av läxhjälp att få. Man kan till exempel få hjälp och stöd av privata studiecoacher, alltså studenter, som erbjuder studiehjälp med online coachning och privat studieplan via MyAcademy. Studenterna kommer från högskolor och universitet och kan sina ämnen. Många elever blir hjälpta av det här och förbättrar sina resultat och därmed sina chanser till en mycket bättre framtid.

Särskilda behov och studieteknik

För att kunna plugga framgångsrikt behöver eleven ibland lite extra stöd i form av inläst material eller en dator för att kunna skriva bättre. Människor med dyslexi lägger väldigt mycket energi på att läsa och skriva och därför orkar kanske inte individen med att plugga allt som behövs eftersom det tar så mycket längre tid. Här kan det vara aktuellt med inläst material som eleven kan lyssna på istället för att läsa. Är det svårt med orden kan en dator och ett rättstavningsprogram göra susen för inlämningsuppgifterna.

Det gäller också att hitta studiero och en studieteknik som fungerar. Det är olika för alla, men saker som ska undvikas är saker som splittrar koncentrationen. Mobilen är en sådan sak, eller att surfa runt på datorn samtidigt som det ska pluggas. Det bästa är dessutom om både mobil och TV är avstänga. En del pluggar bättre med lite bakgrundsmusik, men det kan lätt distrahera också. En lugn miljö utan störande ljud eller folk som springer runt är också ett bra utgångsläge. För att orka med att sitta med näsan i böckerna är det bra att ta regelbundna pauser och insupa lite frisk luft, röra på sig en liten stund och se till att blodsockret inte sjunker för lågt. Som förälder gäller det också att hålla ett öga på barnets pluggande så att det inte rinner iväg till YouTube eller tv-spelet eller sociala medier.

Alternativa lärokällor

Läroböcker är inte alltid särskilt spännande, men det går att göra saker intressanta ändå. Varva böckerna med exempelvis information från internet, filmer och klipp på YouTube om ämnet och kanske dokumentärer. Här får föräldern övervaka så att det som skulle vara en dokumentär inte visar sig vara en säsong av någon serie. Tycker barnet om att läsa kanske det finns skönlitterära böcker om ämnet, vilket kan höja intresset och motivationen.