Att arbeta på förlag

By in
No comments

Förlagsbranschen är stor, och omfattar många olika arbetsuppgifter och positioner. Inom de stora förlagen är det möjligt att få ett jobb med en mycket specifik uppgift, medan man på ett mindre förlag kan få göra alla uppgifter i bokutgivningsprocessen själv, eller med endast en eller två medarbetares hjälp. Oavsett hur många anställda ett förlag har ser dock uppgifterna mer eller mindre likadana ut.

Ett ansvarsområde på förlag har till exempel förläggaren. Det är förläggarens uppgift att välja vilka böcker förlaget ska ge ut, vilket betyder att hen måste ha god insikt i vilka böcker som redan finns på marknaden och vilka trender som kan märkas av. Förläggaren har på större förlag hjälp av lektörer som går igenom de manus som skickas in till förlaget för att välja ut vilka som verkar lovande. Det är också förläggaren som har kontakt med utländska förlag för att anskaffa rättigheterna till att översätta och ge ut en bok på ett annat språk.

När förläggaren väl har valt ut en bok som ska ges ut på förlaget tar redaktörens arbete vid. En förlagsredaktörs arbetsuppgifter omfattar allt från att korrekturläsa manuset och hitta logikfel eller stavfel till att agera som en slags projektledare, och samordna författaren med eventuella översättare, med formgivare, med layoutare, med faktagranskare och alla andra som är involverade i att ta fram en bok som är redo för utgivning.

När boken är klar (eller innan) börjar marknadsavdelningen sitt arbete. Förenklat kan sägas att deras arbete går ut på att bygga upp intresset för boken bland läsarna. På marknadsavdelningen arbetar bland annat informatörer, PR-ansvariga och webbansvariga, och de arbetar både med direkt marknadsföring (det vill säga reklam mot konsumenterna) och med kontakter med försäljarna (som bokhandlar). I deras arbete kan det till exempel ingå att ta fram katalogtexter om boken och att skicka ut recensionsexemplar till litteraturkritiker och journalister, liksom att sprida information om boken via sociala medier.

På vissa förlag finns också en särskild försäljningsavdelning, som arbetar särskilt med att ta fram sälstrategier för förlagets böcker, och med att skriva avtal med olika återförsäljare. I många fall kan säljarna även hjälpa återförsäljarna att sälja förlagets böcker, till exempel genom att ge dem information som de kan använda i kontakt med kunderna.

På moderna, stora förlag finns numera också vanligtvis en eller flera ekonomiansvariga, som har hand som förlaget som företag. Ekonomiavdelningen har med andra ord ansvar för att sätta upp ekonomiska mål för förlaget (och se till att de nås) och att analysera förlagets ekonomi och sätta ihop resultatredovisningar och statistiska presentationer. Det är vanligtvis även den ekonomiska avdelningen och/eller den administrativa avdelningen som har hand om att betala författare och andra tredjeparter som förlaget samarbetar med.

Om du letar efter jobb i förlagsbranschen, ska du gå in på Netjobs.com. Där kan du enkelt söka efter jobb inom olika branscher, för att hitta ett jobb som matchar just din kompetens och dina önskemål. För att arbeta på förlag bör du ha läst exempelvis litteraturvetenskap eller förlagskunskap.