Den goda bokens magi

By in
No comments

De flesta känner till den där speciella känslan som bara en riktigt god bok kan ge. Äventyret som den bjuder på är av en alldeles särskild art som nästan kan liknas vid magi. Det är få förunnat att kunna skriva så att andra människor får resa till andra länder och leva sig in i en historia bortom den som verkligheten utspelar sig i. Dessa författare vars arbete är att skriva är en del av en kanonisk konstform och många av dem skriver inte för att tjäna pengar utan för att de måste. Orden ropar efter dem och ber om att få bli skrivna och berättelsen kallar tills den har kommit på pränt.

Det mest fantastiska med böckernas värld och litteraturens härliga kraft är ändå att inget äventyr blir sig likt trots att det är samma historia som berättas. Det är i mötet mellan läsaren och innehållet som magin sker. Två människor kan läsa samma bok men upplevelserna blir vitt skilda när berättelsen får ett eget liv. Den livnär sig delvis på läsarens känslor och slår an strängar som är unika och individuella. Författaren kan ha haft en specifik tanke med boken men det är hans eller hennes hemlighet. När den väl är skriven så lever den sitt eget liv. Litteraturens kraft är stark och läsaren, lyssnaren vidgar texten, spårar resonanser, blir en medarbetare och sammansvuren i den meningen att texten också färgas av dess mottagare.

Många människor har också minnen av goda böcker de en gång läst. Böcker som inte vill släppa taget och som man ofta återkommer till genom åren. För de som har drabbats av läsandets och böckernas magi kan en god bok också bli ett gömställe som stänger dörren till omvärlden en stund samtidigt som en ny dörr till en annan värld står på glänt. En god bok har en läkande kraft och för en del människor kan den vara övergången från ett tillstånd till ett annat. Att läsa böcker ger också nya insikter och förståelser.

I alla tider har kungar och ledare av olika slag insett ordets kraft och försökt censurera både vad författare fick skriva men också vad folket fick läsa. Litteratur kan nämligen också vara politik och i sig själv bära en enorm sprängkraft. I skönlitteraturens natur ligger dessutom en enorm förmåga att beröra och att förändra. Böcker bjuder generöst på sin enorma rikedom. Många beskriver mötet som att en riktigt god bok drabbar rakt i magen. Kanske kan det bero på att utbytet sker på en plats där läsaren är fullständigt närvarande och har direkt kontakt med sina känslor. Ingen kan förneka att den goda bokens magi lämnar ett förunderligt skimmer och en längtan att finna denna samhörighet om och om igen.