Kort om litteratur

By in
No comments

Många människor har ägnat sig åt att fördjupa sig i vad litteratur egentligen är och det finns en hel vetenskap som undersöker och analyserar dess innebörd och betydelse. Själva ordet är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier som studeras inom litteraturvetenskapen.

Litteraturens historia är full av motsättningar då det från början inte var alldeles självklart att skriva ner berättelser utan redan i människans tidiga historia var muntlig tradition vanligast och värderades högst. När människan sedan erövrade skriftspråket finns det en del gamla epos bevarade men i antiken fanns från början en misstänksamhet mot det skrivna ordet. I Kina däremot frodades litteraturen redan tidigt och flera av dessa verk är också litterärt kända.

Homeros Iliaden och Odyssén är ett tidigt lyriskt mästerverk som andas litterär storhet och är ett måste i varje litteraturälskares bibliotek. Odysseus långa färd hem till Ithaka har blivit en historisk del av den litterära kanon.