Läs mer

By in
No comments

Av alla de förmågor vi som människor har tillägnat oss genom vår existens är ingen så betydelsefull som förmågan att kunna läsa och skriva. Genom dessa upptäckter fick vi som art förmågan att förmedla kunskap och minnen över tid och rum. Det fanns redan innan skriftens uppkomst en lång tradition av muntligt berättande. Man hade traderat kunskaper genom sägner och myter i många, många sekler innan människor kom på att använda skrivtecken för att förmedla dessa historier.

Genom skrifternas uppkomst, först som enkla bildskrifter och senare som mer utvecklade bokstavsskrifter, fick vi ett kollektivt minne på ett helt annat sätt än tidigare. Historikerna har i och med skrifternas uppkomst fått tillgång till kunskaper om tidigare seder och bruk. Tiden innan skrifter fanns benämns som förhistoria, tiden med skriftligt källmateriel är således historia. Med uppkomsten av skrifter fanns för första gången möjligheten för hugade härskare att förmedla bilden av sig själv och sin regeringstid till eftervärlden. En bild som kunde tillrättaläggas.

Vi har i dag en befolkning på planeten som i allt högre grad är läs- och skrivkunnig. Dagens generation är den mest läsande som någonsin har levt. Från att vi slår upp ögonen på morgonen tills vi sluter dem igen på kvällen läser vi. Många av oss har ständigt ett öga på textflöden i sociala medier, vi läser nyheter och annat till och från jobbet. De flesta yrken är på ett eller annat sätt upphängda runt skriven text. Men borde vi inte läsa mer?

Borde vi inte läsa fler böcker. Det finns tyvärr en paradox, en läsandets paradox. Ju mer vi läser desto mindre hinner vi läsa. Allt det läsande vi ägnar våra vakna timmar åt lägger hinder i vägen för att vi ska hinna läsa fler böcker. Vi bör läsa fler böcker för att bli mer fullkomliga som individer, för att utvecklas, bildas och utmanas. Kommer du ihåg när du var i bokslukaråldern? Denna fantastiska tid i livet då varken tid eller sömn existerade. Man läste från morgon till kväll, efter sovdags fortsatte man med ficklampans hjälp under täcket. Jag hoppas att du som läser detta kan utveckla en strategi för att återuppväcka bokslukaren inom dig. Det finns oerhört många böcker som vi borde ha läst innan vi dör. Alla får ha sin egen lista. Men för att du ens ska hinna med en bråkdel av din lista måste du sätta fart snarast, och inte sluta. Låt inte sociala medier, tv och för mycket sömn hindra din nyuppväckta bokslukare. Lär dig strategier för att läsa var och när som helst. Har du ett arbete som går att kombinera med ljudböcker är det bara att gratulera – åtta timmars extra litteratur om dagen som i en liten ask.

Skolorna borde uppmuntra och lära ut sådana strategier inom svenskämnet på gymnasiet. Liksom det finns mattehjälp att tillgå borde det finnas läshjälp för alla elever. De har det faktiskt mycket jobbigare att hinna med allt idag.